Covid-19

Här på Smakrike följer vi de riktlinjer och rekommendationer som regeringen och folkhälsomyndigheten har utfärdat. För att du ska känna dig trygg som gäst att besöka oss så har vi anpassat vår vår verksamhet utefter det. Vi har också valt att göra en del avgränsningar i vårt utbud för att underlätta för dig som gäst att kunna hålla avstånd och att du ska känna dig säker att vistas här hos oss.

Luftigare ytor

Det är inte nytt för oss men vi kommer endast att erbjuda bordsservering för att undvika köbildning och häng i baren. Vi har även tagit bort ett visst antal sittplatser så att det blir mer luft mellan borden.

Städrutiner

Vi har ställt ut handsprit på alla toaletter i restaurangen och på våra rum. I tillägg till ordinarie städning så sker en kontinuerlig av torkning och desinficering av allmänna ytor i restaurangen och på våra hotellrum samt handtag, bord och kortterminaler.

Personalen

Vi har infört en striktare policy för vår personal gällande sjukdom och hygienrutiner. Personalen kommer inte till jobbet om de känner minsta symptom. Under arbetspasset så är vår personal extra noga med att tvätta händerna med tvål och vatten samt handsprit.

Rapportering

Självklart så följer vi rapporteringen från regeringen, folkhälsomyndigheten och WHO och står beredda att ändra på våra riktlinjer om det skulle behövas.