Krog

Dag

På dagtid kan du välja mellan Fika lunch och takeaway

Kväll

På dagtid kan du välja mellan Fika lunch och takeaway